Waypoint: Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Samt gjort det ännu tydligare för dig att läsa ut i vilket syfte vi sparar och använder kunddata.

GDPR - general data protection regulation, nya regler som gäller i hela EU och som ersätter den svenska personuppgiftslagen. För dig som kund innebär det ett ännu större skydd för dina personuppgifter och mer kontroll över hur dina uppgifter används.

Vi på Waypoint ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, eller annan obehörig hantering.
Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra åtagande. Ex. För att fullgöra ett avtal med dig, också gällande kommunikation med dig i samband med försäljning och utförandet av våra tjänster. Eller när det är nödvändigt att uppfylla en rättslig förpliktelse, i exempelvis marknadsföringssyfte.

Vad vi sparar
IP adress
Namn och adress information
Telefonnummer och E-post
Webbläsarinställningar
Cookies


Varför vi sparar det

För att förhindra bedrägeri och identitets kapningar
För att administrera din beställning
För att skicka notifikation angående din leverans
För att kunna erbjuda dig en bättre service då du kontaktar oss
För att följa lagstiftad konsumenträtt och rättsliga förpliktelser
För att kunna anpassa enheten och erbjuda dig en optimal upplevelse
För att kunna utföra justeringar och eventuella systemfel.

Din uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. Exempelvis för att fullfölja våra åtagande eller då det finns lagstadgade krav på att spara uppgifterna en viss tid.


Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka utav dina personuppgifter Waypoint behandlar.
Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade. Likaså om vi uppmärksammar felaktig information kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.
Genom att logga in på ditt konto hos oss kan du se alla dina personliga uppgifter vi har om dig och din orderhistorik.